Nyheter

Skip Navigation Links

Nyheter for brukere av Outlook

I siste versjon av TidBank inngår nye funksjoner, som Timefordeling på prosjekter/aktiviteter, Besøksregistrering og automatisk oppdatering av kalenderen i Outlook ved planlegging av fravær! Bruker dere Notes i stedet, ta kontakt. Det er våre kunder som styrer utviklingen mot å gjøre TidBank til et verktøy med økende nytteverdi for ansatte og ledere!