Nyheter

Skip Navigation Links

Partneravtale med SoftSpring

Softpring skal distribuere og markedsføre programmet TidBank i Norden gjennom sine partnere.

SoftSpring er et selskap i UMOE gruppen og tilbyr tilgang til applikasjoner via nettleser. Løsningene driftes av iTet, som har lang fartstid og et solid renomme når det gjelder stabil drift. Selskapet tilbyr også tjenester, som integrasjon mellom flere gode fagapplikasjoner i markedet og utvikling av portaler. Nå blir altså TidBank enda lettere tilgjengelig for små og store virksomheter, som vil slippe å følge opp arbeidstidsavtaler, fleksitid og lover om overtid og sykefravær.


Synes du dette var interessant? Del artikkelen!