Nyheter

Skip Navigation Links

Resepsjonistens drøm – en fullstendig tilstedeoversikt og status på alle

Siste versjon av tidBANK inneholder mange nyheter og forbedringer. En av nyhetene er en stor forbedring av modulen @office som både har forbedret seg  både visuelt og fått nye funksjoner.


Resepsjonister kan nå endelig få den totale oversikten over hvem som er tilgjengelig, hvordan de kan få tak i dem og når de kommer tilbake.
Løsningen bygger som tidligere på informasjon fra registreringer gjort i tidBANK med forventet returtid. Nytt er integrasjon med oppføringer fra Exchange-kalender og en egen meldingstjeneste i tidBANK. Informasjonen er samlet for å gi optimal brukervennlighet.


Hver ansatt har et dynamisk og levende visittkort med:

 • Bilde
 • Kontaktinformasjon, inkludert sosiale medier, lynmeldingstjenester m.m.
 • Status på den ansatte:
  • Inne/ute
  • Ledig/opptatt (kalender)
  • Fraværskode
  • Fraværsmelding
  • Symboler som forteller om den ansatte er på reise, møte m.m.
  • Returtid
 • Kart over arbeidssted og ev. hjemme
 • Kalenderintegrasjon med Exchange som gir oversikt over avtaler i kalenderen
Visittkort i @office tidBANK 2011

Tilgang gis etter behov. For medarbeidere er det naturlig å få oversikt på egen avdeling, mens resepsjonisten naturlig nok bør ha oversikt på hele organisasjonen. Det er mulig å søke etter ansatte,  lage egne utvalg og velge mellom ulike visninger. Modulen konfigureres etter egne ønsker og behov.


Løsningen leveres i tillegg med en evakueringsliste som gir en oversikt over ansatte i bygningen.


Åpnes applikasjonen fra en mobiltelefon vil den samme oversikten og muligheten for interaksjon enkelt være tilgjengelig der.