Nyheter

Skip Navigation Links

tidBANK versjon 2011 legger grunnlaget for nye muligheter

I året vi straks legger bak oss har vi gjennomgått og oppgradert tidBANK fra A til Å, slik at vi har det beste utgangspunkt for å kunne tilby ny funksjonalitet i årene som kommer.


Foruten nytt utseende har en rekke forbedringer kommet på plass i løpet av 2011.

tidBANK
  • Blant annet oppdager nå applikasjonen om man logger på med en mobiltelefon og gir bruker et mobiltilpasset grensesnitt.
  • AML-statistikk er grundig gjennomarbeidet og byr på svært detaljerte og raske oversikter og rapporter.
  • En ny og tettere integrasjon med Active Directory og Exchange-kalender er utviklet. Denne forenkler planlegging av fravær ytterligere, og gir også mer detaljert sanntidsinfo om hvem som er til stede og kan treffes.
  • Flere funksjoner, herunder korrigering, er fornyet og gjort enda mer intuitivt.
  • Det er innført funksjonalitet for utveksling av meldinger til bruker(e) og personlig tilpassede fraværsmeldinger.
  • Nye rapporter og eksportformater (lønn/fravær) har kommet til og eksisterende er oppdatert.

Vi står foran et spennende år med flere nyheter som vil befeste tidBANKs posisjon som den optimale løsningen for styring av tid. Blant annet lanserer vi i 2012 helt nye terminaler og terminalsoftware. Og ikke minst en mye etterspurt oppfølgings- og varslingsrutine for å forenkle leders oppfølging av sykefravær og andre avvik.

Mange hundre organisasjoner bruker nå tidBANK. Svært mange melder tilbake at de verdsetter funksjonalitet som forenkler oppfølgingsarbeidet for ledere og gjør ansatte selvhjulpne. Det er helt i tråd med våre mål for utvikling av applikasjonen, noe vi håper skal komme til syne og oppleves nyttig fremover. tidBANK har blitt et verktøy som roses av ledere og ansatte. Dette er vi veldig takknemlig for og det inspirerer!


Husk at du også treffer oss på Facebook, Google+, LinkedIn og Twitter.

Ønsker dere bedre utnyttelse av løsningen eller ta del i erfaringer fra andre? Er det på tide å oppgradere tidBANK til siste versjon? Ta i så fall kontakt med oss her for avtale.Synes du dette var interessant? Del artikkelen!