Nyheter

Skip Navigation Links

tidBANK hjelper deg med å snu i tide

Arbeidsmiljøloven skulle opprinnelig bare beskytte arbeidstakere mot utnyttelse.I dag er det vel heldigvis slik at reglene om arbeidstid og hviletid også kan være en god retningslinje for de som mener loven ikke bør gjelde dem. De som forstår sitt eget beste og har kontroll på balansen mellom tid til arbeid, familie, aktivitet, studie og fri.

Jeg liker å tro at jeg har denne kontrollen. Men etter å snakket med mange som også mente det en stund i livet, er jeg ikke lenger så sikker på at jeg kan nok til å ta styringen uten bistand. Jeg har derfor innsett at jeg må bli flinkere til å sette av tid. Et verktøy for det er kalenderen min. Men den har en svakhet; den viser meg ikke resultatet av planene og den varsler ikke når det er fare på ferde.

Tom Gustavsen

Derfor utvikler vi et verktøy som tidBANK, som faktisk viser den enkelte og lederen hvordan jeg ligger an i forhold til lovens gode intensjoner.
Samtalen med meg selv og lederen om den store innsatsen min i ren og skjær entusiasme og jobbglede blir jo så mye enklere for begge. Og jeg kan med god samvittighet ta initiativet til å snu i tide – God påske!Tom Gustavsen
Daglig leder i Norsk Tid as

tidBANK hjelper deg med å snu i tide - god påske!