Nyheter

Skip Navigation Links

tidBANK med nynorsk grensesnitt

I tidBANK kan hver bruker individuelt velge foretrukkede språk. Derfor valgte Det norske samlaget å skifte ut konkurrerende system – og fikk nynorsk som språkvalg for den enkelte bruker på kjøpet!

Det Norske Samlaget

Brukere kan selv velge mellom norsk bokmål, nynorsk, samisk, svensk eller engelsk. Flere kan enkelt legges til så snart behovet melder seg hos en eller flere av våre kunder.