Nyheter

Skip Navigation Links

tidBANK tilbyr deg halv pris på arbeidsrettsseminar 8 september

Som tidligere annonsert planlegger vi et informasjonsmøte om modulen for sykefraværsoppfølging i tidBANK. Modulen er ment å forenkle rutinene og fjerne unødig administrasjonsarbeid for alle parter, ved å varsle og arkivere historikk på en praktisk måte.

Før dette finner sted, har vi gleden av å kunne tilby deg/dere HALV pris på et halvdagsseminar i regi av advokatfirmaet GRETTE.


tidBANK tilbyr deg halv pris på arbeidsrettsseminar den 8.september i regi av advokatfirmaet GRETTE

GRETTE tilbyr spisskompetanse på alle sentrale deler av forretningsjussen.


Halvdagsseminaret, som finner sted torsdag 8. september fra kl.12 og utover, har mange interessante temaer. Blant annet gjennomgang av nytt regelverk for sykefraværsoppfølging.

Ved å benytte kodeordet "tidBANK" i påmeldingen, får du/dere halv pris: Kr. 900,- pr. deltaker. Påmelding bør sendes til Monika Fredriksen innen 1. september 2011.

Vi håper dette kan være en apetittvekker før vårt informasjonsmøte.


Vi vil være til stede og håper å møte så mange som mulig av dere. Velkommen skal dere være!


Program 8.september 2011:

12.00-12.15: Kaffe og registrering

12.15-13.00: Omorganisering, endring og nedbemanning - highlights og fallgruver!
Partner/advokat Jens Kristian Johansen, Grette
Partner/advokat Johan Hveding, Grette
Advokat Thorkil H. Aschehoug, Grette

Hvordan gjennomføre en forsvarlig nedbemanning, - og samtidig beholde de best kvalifiserte arbeidstakerne? Hva ligger i kravet til "forsvarlig saksbehandling"? Vi gjennomgår utvalgte problemstillinger som arbeidsgiver må være klar over før man går i gang.

13.05-13.50: Når Arbeidstilsynet banker på døren
Inspektør Per Granerød, Arbeidstilsynet Region Oslo
Advokat Thorkil H. Aschehoug, Grette

Hva innebærer et tilsyn og hvordan bør arbeidsgiver forholde seg mens tilsynet pågår? Vi gjennomgår også Arbeidstilsynets videre saksbehandling etter tilsynsbesøk (varsel, pålegg, tvangsmulkt, klageadgang m.m.).

14.00-14.45: Arbeidsgivers adgang til å endre pensjonsordning for å redusere utgifter
Advokat Siri Lorentzen, Grette
Advokatfullmektig Vibeke Holm, Grette

Hva har arbeidsgiver å tjene på "riktig" pensjonsordning?
Hva skal til for å endre eksisterende ordninger?
Er endringsadgangen begrenset?

Vi gjennomgår hva som kjennetegner en hensiktsmessig pensjonsavtale - og hvordan du går frem for å gjøre de ønskede endringer.

14.55-15.45: Sykefraværsoppfølgning - nytt regelverk fra 1. juli 2011
Advokat Siw Lyséll Dølvik, Grette
Advokatfullmektig Sigurd K. Berg, Grette

Både arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forutsetter at den sykemeldte aktivt skal medvirke til utprøving av sin arbeidsevne. Aktiv oppfølging fra arbeidsgiver viser seg å redusere langtidsfraværet betydelig. Hva kan arbeidsgiver i praksis kreve av den sykemeldte? Vi gjennomgår nytt regelverk som trådte i kraft 1. juli 2011. Oppsigelse på grunn av sykefravær vil også bli behandlet.

16.00- Enkel servering
Vi inviterer til tapas med forfriskninger. Det blir anledning til uformell drøfting av problemstillinger med advokatene fra Grettes faggruppe for arbeidsliv og pensjon.

Deltageravgift: Kr. 900,- pr. person (normalpris Kr. 1.800,-).

Påmelding til Monika Fredriksen

Påmeldingsfrist: 1. september 2011Programmet finner du også hos Grette (husk kodeordet "tidBANK" ved påmelding).


Synes du dette var interessant? Del artikkelen!