Nyheter

Skip Navigation Links

tidBANK tilbyr deg halv pris på HMS kurs 27 oktober

Vi har gleden av å kunne tilby deg/dere HALV pris på et HMS-kurs i regi av advokatfirmaet GRETTE.


tidBANK tilbyr deg halv pris på HMS kurs den 27.oktober i regi av advokatfirmaet GRETTE

Om HMS-kurset

Som kjent følger det av arbeidsmiljøloven (aml.) § 3-5 at arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse- miljø og sikkerhetsarbeid (HMS). Av lovens forarbeider (Odelstingsproposisjonen nr.49, 2004-2005 kapittel 25) fremkommer det at det er daglig leder personlig som skal gjennomgå opplæringen og at denne plikten ikke kan delegeres til andre personer i virksomheten. Det skal dokumenteres skriftlig at denne opplæring er gjennomført av daglig leder.


Vi etterstreber å gjennomgå praktiske temaer som enhver daglig leder og andre med personalansvar har nytte av, utover det faktum at loven krever at man gjennomfører denne opplæringen. Vi kan derfor oppfordre også andre ledere med personalansvar til å delta på kurset. Vi har nå holdt kurset for over 1000 ledere siden loven trådte i kraft i 2006.


Ved gjennomført kurs utstedes kursbevis som dokumenterer at deltakeren har oppfylt opplæringsplikten i tråd med aml. § 3-5. Kursbeviset er viktig å legge frem dersom Arbeidstilsynet kommer på besøk, ved eventuell ulykker på arbeidsplassen, ved eventuelle påstander om trakassering på arbeidsplassen, overfor AMU og verneombudet i virksomheten, ved anbudskonkurranse etc.


Deltageravgift: Kr. 900,- pr. person (normalpris Kr. 1.800,-).

Påmelding til Monika Fredriksen så snart som mulig.


GRETTE tilbyr spisskompetanse på alle sentrale deler av forretningsjussen.Synes du dette var interessant? Del artikkelen!