Nyheter

Skip Navigation Links

Utfordrende for mellomledere

Våre erfaringer med mellomledere og tidBANK, viser at innføring og bruk av tidBANK frigjør tid og skaper mer fornøyde medarbeidere og ledere. Samtidig får mellomledere en god oversikt og et godt stryringsverktøy med tidBANK.
På nettsiden til HR-NORGE ligger en artikkel som peker på den utfordrende rollen det er å være mellomleder i vanskelige tider. Og behovet for mellomledere i en ny og større rolle med mer frihet og større ansvar. Vi tror tidBANK kan bidra i riktig retning!Synes du dette var interessant? Del artikkelen!