Nyheter

Skip Navigation Links

Statens kartverk presenterte sine erfaringer med TidBank for en interessert presse

Kartverket presenterer i en artikkel på sine nettsider erfaringene for alle som ønsker å oppdatere sine tradisjonelle rutiner for tidregistrering. De har nå erfart at med TidBank dreier ikke tidregistrering seg lenger om kontroll av tid, men at ansatte og ledere selv får KONTROLL PÅ sin tid, noe som allerede har spart de for flere hundre tusen kroner og lagt grunnlaget for en bedriftskultur bygget på delegering, fleksibilitet, ansvar og gjensidig tillit.

Samme dag ble den første TidBank installasjonen idriftsatt i Sverige, vårt første eksportmarked for vår multispråklige applikasjon.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker en analyse av hva TidBank kan bidra til i din organisasjon.