Nyheter

Skip Navigation Links

tidBANK tar hånd om sykefraværsoppfølgingen

Våre brukere benytter tidBANK hver dag for å registrere arbeidstid, fravær og ferie. All registrering foregår fortløpende. Det gjelder også når noen blir syke.


I årets versjon lanserer vi et nytt hjelpemiddel for oppfølging av sykemeldte:

  • Koden for sykdom registreres daglig – oppfølgingen starter fra første dag og sikrer definering av sykemeldingsperiode.
  • Leder varsles i applikasjonen og via epost om oppfølgingsoppgavene.
  • Rutine for notering og kvittering sikrer HR god oversikt.
  • Fleksible løsninger gjør at planen kan tilpasses bedriftens behov og/eller den enkelte leder/sykemeldte.

Oppfølging av sykemeldte er blitt en utfordring for mange. Utfordringen har vi nå tatt oss av, slik at du kan få gevinsten: redusert sykefravær og høyere trivsel på arbeidsplassen.
Følg med på NYHETER om dette og kommende kundetreff i september!

Ta kontakt via vårt kontaktskjema og skriv der at du ønsker å bli holdt oppdatert, så gir vi deg introduksjonspris på den nye modulen for sykefraværsoppfølging!


Les også: