Nyheter

Skip Navigation Links

Fleksitid og fleksitidsavtale

Ved innføring av fleksitid dukker det gjerne opp en del spørsmål og det er naturlig å søke informasjon. Vi har registrert at det er lite informasjon tilgjengelig og har derfor valgt å gjøre noe med dette. Vi håper vårt bidrag kan være til nytte for alle som har spørsmål eller ønsker om å innføre fleksitid.

Vi har delt informasjonen på disse to sidene:

Ansatte trives med fleksitid og tidBANK
  • Fleksitid, som belyser fordelene ved å la tidBANK administrere fleksitiden samt en artikkel som viser til at fleksitid gir økt trivsel.
  • Flekstidsavtale, som går mer i dybden og beskriver hva “fleksibel arbeidstid” er, hva en fleksitidsavtale bør inneholde og hvilke fordeler som følger ved å la tidBANK administrere avtalen. Her har vi også lagt ved et eksempel på en fleksitidsavtale, som kan benyttes som mal ved innføring av fleksitid.

Vi håper informasjonen kan bidra til å innføre fleksitid på en ryddig og effektivt måte og at det beste produktet, tidBANK, blir valgt for å administrere avtalen og tiden som skal forvaltes.Synes du dette var interessant? Del artikkelen!